Biskopen i Agder og Telemark

En biskop har mange forskjellige oppgaver som skal utføres. Biskop Stein Reinertsen definerte ved tilsettelsen sin rolle slik: " Biskopen har et særlig ansvar for enheten i kirken. Jesus bad flere ganger om at «vi alle må være ett.

Biskop Stein Reinertsen under Stiftsdagene 2016. (Foto: Dag Kvarstein).

Biskopen har et lederansvar og tilsynsansvar med å ta vare på læren på grunnlag av Bibelen og bekjennelsen. Biskopen utnevnes av Kirken selv. Biskopens ansvar og myndighet fastsettes av Tjenesteordning for biskoper.

Biskopens mange forskjellige oppgaver:

Åndelig tilsyn med kirken i sitt bispedømme:

Ansvar for å ta vare på kirkens lære og bekjennelse, fremme enhet i kirken og rettlede og oppmuntre menighetene og de kirkelig ansatte

Gi råd og veiledning til prester og andre vigslede stillinger i kirken

Øverste leder av prestetjenesten i bispedømmet

Kirkens fremste talsmann overfor offentlighet, medier og presse i sitt bispedømme, sammen med lederen for bispedømmerådet

Gjennomføre visitaser (besøk) i menighetene. Her har han samtaler og møter med ansatte og frivillige i menigheten. Besøker skoler, barnehager og andre institusjoner i nærområdet og møter representanter fra kommunen

Faste møter med prester, diakoner, kateketer/undervisningsstillinger og kirkemusikere gjennom året.

Kontakt med ledere fra andre trossamfunn i inn- og utland, offentlige etater lokalt og nasjonalt, organisasjoner og utdanningsdirektørene fra alle tre fylkene.

Ordinasjon til prestetjeneste og vigsling av diakoner, kateketer og kantorer

Vigsling av nye kirker og kapell

Gi kallsbrev/tjenestebrev til kirkelige tilsatte

Godkjenner endringer og nytt inventar i kirkerommet

Godkjenner nye stolaer

Med på en rekke gudstjenester, samlinger, jubileer og andre arrangement rundt i bispedømmet

Medlem av Bispemøtet sammen med de andre elleve biskopene