Ivar Andreas Teisner

Ivar Andreas Teisner kom til Fyresdal som sokneprest i 1848, og ble her til han døde i 1870. Han var født på Biri 2.7.1808. Her i kommunen var han en foregagnsmann på mange områder, han fungerte også som ordfører. Han sto i spissen for at det ble bygd 5 fastskoler i kommunen, han fikk ordnet vegplan for kommunen, han kjempet for å få bygd ny kirke på Veum. På prestegården fikk han gjennomført mange utbedringer, og ny prestegårdsbygning ble reist. Denne var under bygging når Teisner døde. Det sies at han lå på likstrå i gangen i den uferdige bygningen.

I bryggeparken i Fyresdal ligger M/S Teisner. Det var opprinnelig en passasjer -og slepebåt fra 1876, bygd på Akers mekaniske verksted. Den fikk navnet M/S Teisner i 1913.Etterhvert ble det en ren slepebåt. Etter at tømmerfrakten forsvant i 1971, ble båten tatt vare på av "Reiarlaget Teisners vener". Men i 1990 ble båten dratt på land, og ligger nå ved Prestevja i Bryggeparken. Båten er fredet.

I tillegg er det verdt å nevne at serveringsstedet i Fyresdal næringshage er oppkalt etter denne mannen, Teisner Mathus. Fungerer som lunsjsted for de ansatte, men er åpent for alle. Også åpent i helgene og noen kvelder på hverdager. Variert meny. Kan også leies til selskaper og ulike arrangementer. Stedet åpnet med nye eiere i september 2020.

Les mer om Ivar A. Teisner og M/S Teisner på lokalhistoriewiki.no.

Minnestein i Øyskogen

Minnestein i Øyskogen